Осётр балыктарына паспорт бериле баштады

Атырауда осётр балыктарына молекулалык-генетикалык документ бериле баштайт. Чабактарды өстүргөн эки заводдон биологиялык материал алынып, чиптер орнотулат. Бардык ДНК-маалыматтар борбордук базага кошулат. Алардын саны 300 миңге чамалайт. Адистердин айтымында, бул чара осётрлардын тукумун сактап калууга өбөлгө болот.

МАЙРА ЗУЛКАШЕВА, ЗАВОДДУН БАШКЫ БАЛЫК ӨНДҮРҮҮЧҮСҮ:

- Чип өтө кичинекей. Балыктын денесине киргизилгенден кийин да ал зыян келтирбейт. Бардык маалыматты ар кандай сканер менен окууга болот.

Заводдо жалпы 3,5 миң даана осётр чабагы өстүрүлөт. Ошондой эле, жазында Жайык дарыясы менен Каспий деңизинен алынган балыктардын эсебинен завод кору кайра толукталат. Быйыл алынгандардын ичинде чокур менен сүйрү балыктар көп. Алынган чабактар атайын көлчүктөрдө өстүрүлүп жатат. Мындан тышкары, асыл-тукум балыктардын кайсы заводдо өстүрүлгөндүгү тууралуу толук маалымат базага киргизилет Бул чара осётр балыктарынын запасынын сакталуусуна жакшы өбөлгө түзөт, дешет адистер.

ЖУПАР ӨТЕУЛИЕВА, ОСЁТР ЗАВОДУНУН ТЕХНОЛОГУ:

- Молекулалык-генетикалык документ жасоо аркылуу биз балыктардын ден соолугу боюнча толук маалымат ала алабыз. Ошону менен бирге, бул документ аркылуу биз Жайык-Каспий бассейниндеги осётр тукумдаш балыктардын генетикалык түрлөрүн сактап кала алабыз.

Бул чара дүйнөлүк рынокто куну алтын менен бааланган кара икраны экспорттоого өбөлгө түзөт. Борбордук базадагы маалымат аркылуу өнүмдүн кайсы заводдо, кандай балыктан алынгандыгы тууралуу толук маалымат алууга болот, дешет адистер.