Билим берүү инновациясы

Казакстандын Жогорку окуу жайларына ишкердик билим берүү боюнча пилоттук долбоор ишке киргизилип жатат. Жаштарды бизнес чөйрөсүнө шыктандырууга багытталган жаңы окуу курстарын этап менен ишке ашыруу көздөлгөн. Анын алкагында республиканын 60 ЖОЖдо “Ишкерликтин негиздери” дарсы иштелип чыкты. Окуу жүрүшүнө бир гана студенттер эле эмес, окутуучу профессорлордун курамы дагы тартылат. Бул жаатта Кытай, Орусия, Британия, Германия, Европа жана Азия мамлекеттеринин мыкты делген адистери өздөрүнүн тажрыйбалары менен бөлүшөт. Серепчилердин пикиринде, Казакстандын билим берүү системасындагы инновациялар кадрларды даярдоо сапатынын жогорулашы жана алардын квалификациясынын, атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн көтөргөндөн сырткары өлкөдөгү ишкердиктин өнүгүшүнө өз таасирин тийгизет.

ГУЛЬМИРА КУРГАНБАЕВА, «ALMATY MANAGEMENT UNIVERSITY» ОКУУ ЖАЙЫНЫН РЕКТОРУ:

- Биз ишкердик билим ар бир окуу жайга керек экенин көрүп жатабыз. Ишкердик жөндөм, креативдүү ойлонуу, дизайн - булардын баары 21-кылымдын куралы. Азыркы заман мындай жөндөмү жок жаштарды талап кылбайт. Азыр жаштар өздөрүнүн стартап-долбоорлорун иштеп чыгууда. Бул ар түрдүү багытта болот. Чоң бөлүгү Айти жаатында,  дагы башкасы ретейл. Тактап айтканда, билим берүү, туризм жаңы долбоорлор толугу менен башка багытта болот.

ТАХИР БАЛЫКБАЕВ, АБАЙ АТЫНДАГЫ КАЗАК УЛУТТУК ПЕДАГОГИКАЛЫК УНИВЕРСИТЕТИНИН РЕКТОРУ:

- Инновациялык экономиканын өнүгүүсү дүйнөлүк экономиканын тренди болуп саналат. Дүйнөнүн алдыңкы өлкөлөрү жана компаниялары биринчи кезекте инновациялык экономиканын шартында ийгиликтүү болуп жатышат. Андыктан ушул багыттагы ишкердик билим бүгүнкү күндө Жогорку окуу жайларга инновациялык экономиканын негизинде тезирек кошууга чоң мүмкүнчүлүктөрдү берет.

Фото: sharda.ac.in