«Түрк интеграциясынын архитектору» жана «Елорда эпопеясы» китептери жарык көрдү

«Түрк интеграциясынын архитектору» жана «Елорда эпопеясы» аттуу эки китеп окурмандарга багыт алды. Биринчи эмгекте Елбасынын түрк дүйнөсүндөгү биримдик менен берекени сактап, өз ара кызматташтыкты бекемдөөгө кошкон салымы айтылса, «Елорда эпопеясы» жаңы борбордун тарыхын камтыйт. Жарык көргөн эки китептин тең башкы каарманы – Нурсултан Назарбаев. Бүткүл түрк дүйнөсү Елбасын көз карандысыз өлкөнүн пайдубалын түптөөчү гана эмес эл аралык аренадагы кадыр-барктуу инсан катары тааныйт.

КАДЫРАЛІИ КОНКОБАЕВ, ПРОФЕССОР:

- Бул жердеги эң башкы нерсе – мамлекеттүүлүк. Мамлекет мыкты болгон жерде элдин да жагдайы мыкты болот. мамлекеттин өнүккөнү – бул өлкөнүн өнүккөнү. Ошондуктан бул түрк дүйнөсү үчүн эле эмес, башка өлкөлөр үчүн да үлгү болот деп ойлойм. Казакстандыктар Улут лидери менен сыймыктанса болот.

ДАРХАН КЫДЫРАЛИ, ЭЛ АРАЛЫК ТҮРК АКАДЕМИЯСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ:

- Жалпылап айтканда жыл ичинде 280ден ашуун макала жарык көрдү. Эң кызыктуулары ушул китепте басылып чыкты. Аталган эмгекте бир гана казакстандык коомдук ишмерлер гана эмес, чет өлкөнүн мамлекет башчылары да тиешелүү пикирлерин билдирди.

Фото: presidentlibrary.kz