Латын ариби менен билим берүү жараяны

Латын ариби менен билим берүү жараяны

Алгачкы 30 мугалим латын графикасындагы казак тилинин орфография эрежелерин өздөштүрдү. Нур-Султанда Ш.Шаяхметов атындагы «Тил казына» улуттук илимий-тажрыйба борборунда өлкөнүн бардык аймактарынан келген мугалимдерге латын негизинде казак жазуусунан сабак өткөрүлдү. 72 сааттык курска жаңы ариптин фонологиялык негиздери, графикасы жана курамы, төл жана бөтөн, татаал жана кыскартылган сөздөрдүн орфографиясы менен орфоэпиясын окутуу негиздери кирди. Өздөрү партага отурган педагогдор эң биринчи теория менен алектенсе, андан кийин борбордун мектеп, колледждерине барып сабак беришти.  Эки жумалык курс угармандарына атайын сертификат тапшыруу менен аяктады.

ГҮЛБАРШЫН АДАМБАЕВА, ФИЛОЛОГИЯ ИЛИМДЕРИНИН КАНДИДАТЫ:

- Бул жаңы графика казак сөздөрүн туура жазууга негизделген жаңы ыкманы чагылдырат. Мындан сырткары бир сөздө 2 үндү берген үндүү тамгалар бар, алардын өзүнчө өзгөчөлүктөрү бар, алар да эске алынды. Мага бул эрежелерди тереңирээк окуп, жакындан таанышуу абдан кызыктуу болду. Мындан сырткары бул жаңы ыкмаларды ушул эрежени даярдаган адистер түшүндүргөнү да кошумча таасир берди. Эми бул эрежелеррди өздөштүрүп алгандан кийин, башкаларга өткөрүп берем.

Фото: liter.kz