Астанада «Кожанасыр жырлайды» китебинин бет ачары болду

Астанада «Кожанасыр жырлайды» китебинин бет ачары болду

Өзгөчө тапкыч, шайыр каармандын жоруктары – жаңы басылмада. Астанада түрк автору Махмут Кайдын казак тилине которулган  аңгемелер жана ырлар жыйнагынын бет ачары болду. Китеп «Кожанасыр жырлайды» деп аталат. Ал айтылуу Ходжа Насреддин жөнүндөгү 50 ашык юмордук жана сатиралык аңгемелерден турат. Бул китепте кайраттуулук, акылмандык жана боорукердик баяндалат. Белгилей кетсек, айрым окумуштуулар айтылуу жомок каарманы – чогултулган кейипкер эместигине ишенишет. Ходжа Насреддин жашоодо болгон инсандын прототиби, бирок ал тууралуу толук маалымат бизге жеткен эмес. Китептин автору абдан зор көлөмдүү иш жасалганын мойнуна алат. 

МАРЖАН ЕРШУ, АКЫН-КОТОРМОЧУ:

- Котормого кирешерден мурда мен көптөгөн тарыхый фактылардын үстүндө чоң изилдөө иштерин жүргүздүм. Казак жана түрк адабиятында Ходжа Насреддин жөнүндө абдан көп фактылар бар экен. Бизге ал тууралуу көп маалымат белгилүү эместигин түшүндүм. Дагы көп нерсени билүү, аныктоо керек. Бул китеп – биздин адабият, тарых жана маданияттын жалпылыгын күбөлөп турган өтө баалуу эмгек.