«Алаш Ордо» боштондук кыймылы жөнүндө азербайжан тилиндеги китептин бет ачары

«Алаш Ордо» боштондук кыймылы жөнүндө азербайжан тилиндеги китептин бет ачары

Бакуда «Алаш Ордо» боштондук кыймылы жөнүндө азербайжан тилиндеги китептин бет ачары болду. Жыйнак Казакстан элчилиги тарабынан Нурсултан Назарбаевдин «Келечекке көз караш: коомдук аң-сезимди жаңылоо» программалык макаласын жүзөгө ашыруу алкагында чыгарылган. Басылмага уюмдун ишмердүүлүгү жана кыймылдын көрүнүктүү өкүлдөрүнүн жашоосу камтылган. Авторлор казак элинин эркиндиги үчүн күрөш өткөн кылымда кандай өткөнү азербайжандык окурманга кызыктуу болот деп эсептешет. 

НИЗАМИ ТАГИСОЙ, ПРОФЕССОР, КОТОРМОНУН АВТОРУ:

– Бул өлкөнүн коомдук турмушундагы өзгөчө маанилүү окуя. «Алаш» кыймылы Казакстандын көз карандысыздыкка жетишине олуттуу таасир эткен. Анын өкүлдөрү казак элинин идеалдары үчүн күрөшкөн. Азербайжан окурманын «Алаш» партиясынын ишмердүүлүгү менен тааныштыруунун зор мааниси бар. Бул жалпы түрк тарыхынын бир бөлүгү.

Окурмандарга ошондой эле азербайжан акыны Гусейн Джавиддин латын ариби менен жазылган казак тилиндеги ырлар жыйнагы сунушталган. Белгилей кетсек, алашордочулар менен Гусейн Джавид өз өлкөлөрүнүн көз карандысыздыгын жакташкан жана улуттук маданиятты өнүктүрүү үчүн күрөшүшкөн. 

ГАЛИМКАИР МУТАНОВ, АЛЬ-ФАРАБИ АТЫНДАГЫ КАЗАК УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИНИН РЕКТОРУ:

- Азыр биз көз карандысыз мамлекетпиз, өзүбүздүн суверендүү мамлекетти куруп жатабыз. Кайсыл бир мезгилде биздин аталар, чоң аталар кыялданган максаттар орундалды, азыр бир кыйла сапаттуу деңгээлде жүзөгө ашып жатат. Бизди көп нерсе байланыштырат. Бул жалпы тарых, бул биздин маданият, биздин тил.

Катышуучулар мындай кызматташтык жалпы түрк тектүү эки элди дагы жакындаштырууга мүмкүндүк берерин белгилешти. Ошондуктан Казакстандын көрүнүктүү инсандарынын жашоосу жана ишмердүүлүгү жөнүндөгү басылма азарбайжан коомчулугуна дайыма сунушталып турат.