«Бабалардын изи менен» тарыхый-илимий экспедициясы Ливанда болду

«Бабалардын изи менен» тарыхый-илимий экспедициясы Ливанда болду

«Бабалардын изи менен» тарыхый-илимий экспедициясы Ливанда болду. Изилдөөчүлөр өлкөнүн Бейрут, ТрИполи жана Сидон шаарларында бабалардын ушул өлкөнүн тарыхында алган ордун талдап, жаңы маалыматтарды издешти. 1266-жылы Ливан  аймагында Султан Бейбарыс мусулман өлкөлөрүнө чырым жүрүшү менен келген баскынчыларына кыйраткыч сокку берген. Ал эми андан кийин бийликке келген султан аль-Мансур Калаун 1289-жылы Триполини толук европалыктардан бошотуп, өзүнө кайтарган. Бул жерде Мамлук стилинде салынган көптөгөн имараттар бар.

САПАР ЫСКАКОВ, «БАБАЛАР ИЗИ МЕНЕН» ЭКСПЕДИЦИЯСЫНЫН ЖЕТЕКЧИСИ:

- Биз азыр аль-Мансур атындагы мечитте турабыз. Ал 20 жылдан ашуун убакыт салынган. Бул мечитти салган Калаундун неберелери Халил жана Мухаммед. Мечиттин архитектурасы Каирдин стилинде, ал эми Каир Мамлук заманынын архитектурасы деп эсептелет. Анын биздин архитектурага окшоштугу көп.

Изилдөөчү топ Бейруттун мамлекеттик музейинде болушту. Ал жерде мамлүктер мезгилине тиешелүү көптөгөн экспонаттар сакталган. Бул жерден ушул замандын алтын теңгелерин, курал-жарактары менен турмуштук заттарын көрүүгө болот. Экспедиция мүчөлөрү изилдөө иштерин эми Иорданияда улантышат.