Назарбаев интеллектуалдык мектептерине 10 жыл

Назарбаев интеллектуалдык мектептерине 10 жыл

“Билеги күчтүү бирди, билими күчтүү миңди жыгат”. Ушул эрежени карманган “Назарбаев интеллектуалдык мектептери” атайын билим берүү уюмунун түзүлгөнүнө – 10 жыл. Ушул белгилүү датага карай Мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаевдин катышуусу менен Астанада “Улуу таала мураскерлери” аттуу форум өттү. Интеллектуалдык мектептер азыркы тапта математикалык сабаттуулук жагынан мыкты ондукка кирет.

НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ:

- Интеллектуалдык мектептер өлкөбүздөгү орто билим берүүнүн эң жогорку эталонуна айланды. Өлкөбүздүн бардык мектептери сиздерге карап өнүгүп-өсөт. Бардык Казакстанда ачылган 20 мектепти бүгүнкү күнгө чейин 8 миң окуучу бүтүрдү. Башкача айтканда, бул мектептерде мыктынын-мыктысы гана окуйт.

Он жылдын ичинде Назарбаев интеллектуалдык мектептерин 8 миң окуучу бүтүргөн. Форумдун алкагында, Президент билим берүү уюмдарын мындан ары өнүктүрүү жолдорун аныктады. Мисалы, инновациялык технологияларды киргизүү аркылуу жаш муунду жаңы жөндөмдүүлүктөргө үйрөтүү, «STEAM» даярдыгын жетилтүү керектигин айтты. Аны менен катар, билим берүү системасына дагы бир чет тили киргизилери маалым болду. Сөз аягында Президент 2068-жылкы, башкача айтканда 50 жылдан кийинки мектеп окуучуларына кат жазып, убакыт капсуласын калтырды.