Самарканддын жибек кагазы

Самарканддын жибек кагазы

Байыркы жибек кагазынын өндүрүшү Өзбекстанда кайра жанданды. Аталган өндүш фабрикасы Самарканддын айланасындагы Конигил конушунда жайгашкан. Жергиликтүү чеберлердин жардамы менен тарыхы миңдеген жылдарды камтыган самарканддык кагаздын байыркы даярдоо усулу кайра жандандырылды. Аталган жибек кагазы өзүнүн бекемдиги жана узак мезгилге жарамдуулугу менен белгилүү. Колдо жасалгандыктан, мындай өнүмдүн баасы арзан эмес.

ХАБИБА ПУЛАТОВА, ФАБРИКА КЫЗМЕТКЕРИ:

- Биз кагазды 1 жылдык тыт жыгачтын бутагынын кабыгынан жасайбыз. Жыгачтын өзүн кыйбайбыз. Алгач аны сууга салабыз. Кийин ушинтип кабыгын алып таштайбыз. Тазалангандан кийин ал ушундай түстө болот. Бирок, ал катуу, үзүлбөйт. Кол менен тартып, созсок, булаларын көрүүгө болот. Чийки затыбызды жумшартуу үчүн казанда 4-5 саат кайнатабыз.

Кийин аны эзип, атайын идиште эритет. Мындан кийин элек аркылуу суудан тазартылат. Ошондо электин бетинде келечектеги кагаздын кабаты гана калат. Алдыдагы иш – муну тыгыздагычка жиберүү. Ал жайында 3-4 саат, ал эми кышында 3-4 күн кургатылат. Кийин бүктөлгөн кагазды түздөө керек. Жыйынтыгында ал жылтырап чыга келет.

ЗАРИФ МУХТАРОВ, ФАБРИКАНЫН ЭЭСИ:

- 1998-жылы кагаздын алгачкы үлгүсүн даярдадык. Технологияны жакшыртып, рецепт табуу үчүн үйдө 5 жылдай тажрыйба жасадык. Тыт жыгачынын булалары узун. Ошондуктан алар бири-бирине жабышып, өтө бекем болот. Ошондой эле, узак мезгилге жарамдуу. Мындай кагаздан окуганда көз чарчабайт. Анткени кагаздын түсү күңүрт. Сыя менен катуу контраст жок.

Ишканада күнүнө 100-150 бет кагаз чыгарылат. Анткени бардык жараян толуктай кол менен жасалат. Бул кагаздан китептен баштап, кийим-кечеге чейин жасоого болот. Жөнөкөй кагазга карганда ал 2 миң жылга чейин сакталат.