Жогорку окуу жайларынын рейтинги

Жогорку окуу жайларынын рейтинги

Казакстанда жогорку окуу жайлардын адис даярдоо сапатына коюла турган талаптар жогорулады. Эми билим борборлорунун кызматы жаңы көрсөткүчтөр боюнча бааланат. Эң биринчи, бүтүрүүчүлөрдүн жумуш менен камсыз болуу эффективдүүлүгү көңүлгө алынат. Окуу жайын аяктап, жеке ишкана ачкан жаштар да эсептелет. Президент Нурсултан Назарбаев жогорку окуу жайларынын эл аралык рейтингин көтөрүү үчүн дүйнөнүн алдыңкы университеттери менен шериктештикти өнүктүрүүгө жана чет өлкөдөн мыкты адистерди жумушка чакыруу керектигин айтып өткөн.

ТАЛГАТ ЕШЕНКУЛОВ, КР БИЛИМ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИНИН БИЛИМ ЖАНА ИЛИМ ТАРМАГЫНДАГЫ КӨЗӨМӨЛДӨӨ КОМИТЕТИНИН  ТӨРАГАСЫ:

- Окутуу программасы, рынок суроо-талабына ыңгайлашкан окуу жайларынын атаандаштыкка туруктуулугу жогору. Бүтүрүүчүлөр да жумушка тез орношуп, узак убакыт кызмат кыла алат. Жумуш берүүчүнүн талаптарына ылайык жасалган  программа боюнча кызмат кыла турган жогорку окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрү алдыга койгон максаттарына тез жетет.