Кыпчактардын изи Жапониядан табылды

Юань падышачылыгында Кыпчак баатырларынын ролу кандай болгон? Дал ушул темада «Дешти-Кыпчак» илимий изилдөө борбору менен «Мамлекеттик тарыхый институту» биргелешип тегерек үстөл өткөрүштү. Окумуштуулардын айтымында, убагында Жапонияга чабуул жасаган Кубылай хандын жоокерлери негизнен кыпчак, каңгы, найман жана жалайыр урууларынын баатырларынан куралган.  Ал эми Тутык аттуу кыпчак кол башчысы империядагы беделдүү адамга айланган. Бүгүнкү күндө Фукуока шаарында ушул маалыматтарды далилдеген музей иштеп жатат.

ЯСУХИРО ЙОКАЙЧИ, ЖАПОНИЯДАГЫ «РИККИО» УНИВЕРСИТЕТИНИН ПРОФЕССОРУ:

- Моңгол империясында түрк элдеринин, анын ичинде кыпчактардын орду өзгөчө. Тарыхый маалыматтарга караганда хандын жеке кошууну көбүн эсе  кыпчак баатырларынан турган. Юань падышасы Кубылай Жапонияга чабуул жасаганда жоокерлердин арасында түрк элдеринен чыкан кол башчылар болгон. Согуштан кийин алардын кээ бирлери элине кайтса, айрымдары ошол жерде калып жергиликтүү калк менен сиңишип кеткен.