АӨЖ Казакстандык жаратууларды киргизүү

АӨЖ Казакстандык жаратууларды киргизүү

Эффективдүү инновациялык технологиялар Казакстандын айыл чарбачылыгына жигердүү киргизилүүдө. Долбоорлордун арасында казакстандык окумуштуулардын эмгектери да бар. Мисалы, Түндүк Казакстан облусунда жайкы буудайдын жаңы түрү себилип, мол түшүм алынды. Өндүрүштүк тажрыйба менен Бараев атындагы дан чарбачылыгы илимий-өндүрүштүк борборунун кызматкерлери жергиликтүү дыйкандар менен биргелешип иш жүргүзүштү. Жалпы көлөмү 500 гектар жерге дан себилди.  Натыйжасында гектарынан 40 центнерден  түшүм алынды. Башкы максат - буудайдын сапаттуу уругун чыгаруу гана эмес, өсүмдүк чарбачылыгын ар тарапташтыруу.

КЕНЖЕ АБДУЛЛАЕВ, А. БАРАЕВ АТЫНДАГЫ ДАН ЧАРБАЧЫЛЫГЫ ИЛИМИЙ-ӨНДҮРҮШТҮК БОРБОРУНУН МҮДҮРҮ:

- Мурда биз кичинекей жерлерде гана тажрыйба жүргүзсөк, бүгүнкү күндө өндүрүштүк тажрыйбага өтүп жатабыз. Эң жакшы көрсөткүчтөрдү бугу айынын 20-30 аралыгында себилген орточо уруктар көрсөтүп жатат. Дыйкандардын алдыга койгон максаттары менен милдеттери олуттуу. Бүгүнкү күнгө чейин алар гектарына 25 центнерден түшүм алып жатышса, биздин борбордун берген сунуштарын аткарып, гектарынан 40 центнер түшүм жыйнайт.

№ 6. Бул – жаңы картошка сортунун аталышы. Ал казакстандык жана кытайлык адистердин кызматташтыгынын негизинде чыгарылган. Ал түшүмдү жогорулатууга, фермерлердин кирешесин көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк берет.

ЕВГЕНИЙ ЛАВРОВ, ФЕРМЕР:

- Көрүнүшү да жакшы. Картошканын сабагы да жергиликтүү сорттон ашып түшөт. Тамырдык уруктары да 10 пайызга өскөн. Бул сыртына карап жасалган баа. Күзгө карай түшүмдүүлүктү 30 пайызга жогорулатуу мүмкүн. Тиешелүү киреше да 30 пайызга жогорулайт.

№6 картошка түрү 2017-жылдан бери себилет. Ушул максатта Кытай-Казакстан тажрыйба борбору түзүлдү. Картошканын жаңы сортунун артыкчылыктары бир жылдан кийин байкалат.

АЛЕКСАНДР ХИТРИК, КАЗАК АГАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИНИН АГА ИЛИМИЙ КЫЗМАТКЕРИ:

- № 6 сорттуу картошканын түшүмдүүлүгү мол, түсү саргыч. Аны менен катар, талап кылуучулардын арасында жогорку суроо-талапка ээ. Артыкчылыгы ушунда. Ошондой эле, Х,Ү картошка вирустарына туруктуу. Демек, ал казакстандык рыноктон өз ордун табаары анык.

ХУАН ЧЖАОВЭНЬ, КЫТАЙ КОМПАНИЯСЫНЫН ТЕХНИКАЛЫК БӨЛҮМҮНҮН МЕНЕДЖЕРИ:

- Картошканы өстүрүүнүн кытайлык ыкмасы чакан аянтка арналган. Башкача айтканда, мөмө байлагычы аз болгондуктан, багуу да жеңил. Бул жерди, урук жана эмгек күчүн үнөмдөйт.

Жыл аягына чейин картошканын жаңы түрүн «Казакстан Республикасында пайдаланууга урусат берилген айыл чарба өсүмдүктөрүнүн сорттору мамлекеттик реестрине» киргизүү көздөлүп жатат. Алдыдагы 5 жыл ичинде №6 картошканы өстүрүүгө арналган жер көлөмү миллион гектарга жеткирилет. Бул бүткүл өлкө боюнча жалпы эгин талаанын 15 пайызын түзөт.