“Жуңгар Алатоо” экспедициясынын мүчөлөрү Саркан шаарына келишти

“Улуу талаа өлкөсүнө саякат” долбоорунун алкагында жолго чыккан “Жуңгар Алатоо” экспедициясынын мүчөлөрү Саркан шаарына келишти. Алар сыры толук ачыла элек Беш чатыр корумунда болуп, «Алтын-Эмель»  мамлекеттик улуттук табигый сейил багын айланып чыгышты. Ал жердеги кереметтүү табигый объекти Айгайкүү менен таанышып, Аксу районундагы Баянжүрөк тоолоруна токтошту. Ошондой эле, Борбор Азиядагы эң бийик шаркыратмалардын бири – Бурханбулакта да болушту. “Улуу Талаа өлкөсүнө саякат” долбооруна кирген бул шаркыратманын бийиктиги 112 метр. Жуңгар Алатоонун чыгыш боорунда жайгашкан анын суусу дартка даба, жанга шыпаалык касиети бар. Экспедиция курамында журналисттер менен туристтик операторлор өкүлдөрү, чет өлкөлүк жана ата мекендик блогерлер, ошондой эле Швейцария, Британия өлкөлөрүнөн келген саякатчылар, фото сүрөтчүлөр да бар.

МАКСИМ ЛЕВИТИН, БЛОГЕР:

 - Көптөгөн көрктүү жерлерди көрүп, кооз табиятына таң калып жатабыз. Экспедициянын максаты Жетисуунун өздүк табиятына коомдун назарын буруу болсо, биз ага кол жеткиздик деп ойлойм. Мага айрыкча, Капал айылы менен «Алтын-Эмель» мамлекеттик улуттук табигый сейил багы жана Бурхан-Булак шаркыратмасы  жакты.