Астана – тынчтык менен келишимдин борбору

Астана – тынчтык менен келишимдин борбору. Казакстандын башкы шаарында Астананын 20 жылдык мааракесине эл аралык конференция арналды. Иш-чараны өткөзүүгө Улуттук ЮНЕСКО клубдарынын федерациясы менен Тунгуч президент - Эл башы фонду жетекчилик кылды. Конференцияга катышуу үчүн Астанага 200гө жакын серепчи келди. Алар коомдо мааниси бар илим, IT, өнөр, саясат, экономиканы жана эл аралык мамилелерди жакшыртууга багытталган долбоору менен бөлүшүп, алдыңкы тажрыйбаларды алмашышып, көптөгөн улуттун өкүлдөрү жашаган казак өлкөсүнүн достук, туруктуулукту орнотуудагы тажрыйбасы менен таанышышты. Конференциянын корутундусу боюнча Казакстандын эл аралык аренадагы тынчтык жана келишим борбору катары аброю ырасталып, сунуштар даярдалды.

АЛКЕЙ МАРГУЛАН, КР ТУНГУЧ ПРЕЗИДЕНТИ-ЭЛ БАШЫ ФОНДУ, ЭЛ АРАЛЫК БӨЛҮМҮНҮН БАШЧЫСЫ:

 - Мындай бийик даражадагы адистер менен пикир алмашуу- жаштарды тарбиялоо менен алектенген адамдарга керек. Ушул тармактагы адистерди окуткан серепчилерди угуу жана пикир бөлүшүү өтө маанилүү. Дүйнөдөгү алдыңкы ыкмалардан артта калбоо үчүн үзгүлтүксүз билим алуу зарыл.