Жогорку билим лидерлеринин VII Евразиялык форуму

Жаңы технологиялар заманында билим тармагы кандай чакырыктарга туш болот? Бул суроого Жогорку билим лидерлеринин VII Евразиялык форумунун катышуучулары жооп издешти. Жыйынга казакстандык жана чет өлкөлүк ЖОЖдордун өкүлдөрү, билим тармагынын менеджерлери жана окумуштуулар катышты. Башкы маселе – жаңы технолгиялар менен ааламдык коомдук өзгөрүштөрдүн билим тармагына тийгизе турган таасирлерин талкуулашты. Аталган тармактагы эл аралык серепчи Джамиль Салимдин айтымында, азыркы тапта  университеттердин активдүү өнүгүп келе жаткан технологияларга ыңгайлаша билүүсү маанилүү. Автоматташтыруу менен роботтоштуруу мезгилинде көптөгөн адистиктерге суроо-талап  жоюлуп барат. Ошондуктан билим  тармагынын менеджерлери ар дайым бир кадам алдыда болуусу керек, дейт серепчи. Ошондой эле студенттерди кандай адистиктерге окутуу керектигин так билүү керек.

ДЖАМИЛЬ САЛМИ, ЖОГОРКУ БИЛИМ ТАРМАГЫНДАГЫ ЭЛ АРАЛЫК СЕРЕПЧИ:

- Студенттердин маалыматты чыпкадан өткөрүп, сын көз караш менен ойлонуу жөндөмдүүлүгүн өстүрүү маанилүү. Кийин алган билимди тажрыйбада колдоно билүү керек. Ошондуктан биздин алдыбызда окуу программасын өзгөртүү милдети турат. Профессор дарс окуп, студенттер жай гана угуп отурган сабактарды өткөзүүнүн эски ыкмаларынан качуу керек. Дарс интерактивдүү түрдө өтүшү зарыл. Мындай ыкманы киргизүү маанилүү деп ойлойм.

Казакстандагы алдыңкы  ЖОЖдордун бири Назарбаев Университети билим процессине инновациялык ыкманы киргизүүгө маани берген. Университет президенти Шигео Катсунун айтымында, жаңы технологиялардын маанилүүлүгү өтө зор. Бул жалпы билим процесси менен университет жүргүзө турган  изилдөөлөргө оң таасирин тийгизет. Шигео Катсу билим мекемелери  өнүгүүдөн коркпой, тескерисинче, аларды студенттерди окутуу куралы катары кабылдоо керек.

ШИГЕО КАТСУ, НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТИНИН ПРЕЗИДЕНТИ:

- Биз университет ишинин ар бир деңгээлине технологияларды киргизебиз. Ал дарсканадагы иш менен окутуу ыкмасына да тиешелүү. Бул инновациялардын бири. Маалыматтарга терең маани беребиз. Алар менен иштей ала турган окумуштуулардын жаңы муунун окутуп жатабыз.