АЭФ 2018: Адам-заттын жаңы дүйнөсү

АЭФ 2018: Адам-заттын жаңы дүйнөсү

Адам-заттын жаңы дүйнөсү жана жасалма интеллект. Инновациялык билимдин мейкиндикке таасири. Дал ушул маселелер 11-Астана экономикалык форумунда кеңири талкууланат. Катышуучулар адам капиталынан бөлөк жасалма интеллектке байланыштуу 21-кылымдагы окутуу процессин баяндашат.

АЛМАТ ЕСЖАНОВ, КР БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИНИН МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ДЕПАРТАМЕНТИНИН МҮДҮРҮ:

 - Бизде инновациялык билим берүү контенти бардык мектепке киргизилген. Мугалимдин ордун толугу менен алмаштырат дегенден алыспыз. Бул жөн гана кошумча кызмат аткарат. Окутуучу кошумча контент жүктөп, интерактивдүү сабак жүргүзө алат. Мисалы, ушундай 40 миңден ашуун видео сабак бар. Ага электрондуу лабораториялар да киргизилген.

Форумдун алкагында экономикадан башка да маселелер каралат. Алардын катарында узак өмүр сүрүү, дүйнөлүк коопсуздук сыяктуу темалар бар. Технологиялык төңкөрүштүн терс таасири да бар жана адамзат бул нерсеге даяр болушу керек. Бул нерсеге ылайык, жолугушууда корпорациялар менен мекемелерде жарандар тууралуу маалыматтарды коргоо жолдору да айтылат.

ТИМУР СҮЛЕЙМЕНОВ, КР УЛУТТУК ЭКОНОМИКА МИНИСТРИ:

- Биздин өмүрүбүз бир гана экономикадан, каржыдан, технологиядан турбайт. Ошондуктан форумда экономикалык эмес маселелер да көтөрүлөт. Бул жолугушууда катышуучулар өз ой-пикирлерин айтып, көз караштарын билдире алышат. Түрлүү багыттын адистери саясат, адам капиталы, технология, ресурстар дүйнөсү тууралуу кенен масштабда  баяндашат.

Дүйнөнү жаңыча кабылдоо. Адамзат эволюциясы. Урбанизациянын тобокелчилиги. Узак өмүр сүрүү – экономиканын жаңы багыты. Ар бир талкуу абдан кызыктуу болоору күтүлүүдө. Чакырылган коноктордун ичинде Нобель сыйлыгынын ээлери, дүйнөлүк саясатчылар, дүйнөлүк корпорациялардын негиздөөчүлөрү жана жаңы илимий багыттын иштеп чыгуучулары бар.