Серепчилердин Президенттин кайрылуусу жөнүндө пикири

Мамлекет башчысынын кайрылуусу казакстандык бизнестин атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга өбөлгө түзөт. Президенттин жардамчысы Маулен Ашимбаев ушундай деп эсептейт. Анын айтымында, 3 жылга карата салыктан бошотуулар жана аны текшерүүдөгү мораторий - албетте, ишкердикти өнүктүрүүдө өз ролун ойнойт.

МАУЛЕН АШИМБАЕВ, КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРДАМЧЫСЫ:

- Касым-Жомарт Кемел уулу өз кайрылуусунда ишкерлердин абдан актуалдуу маселелеринин бирин көтөрдү. Бул экономиканы насыялоо. Акыркы жылдары юридикалык тараптарды насыялоонун деңгээли түшүп кеткен. Насыялоосуз экономика өнүгө албайт. Ошондуктан, Улуттук банкка, өкмөткө бул маселе менен иш алып барууга жана ишкерлерди жеткиликтүү жана узак мөөнөттүү насыя менен камсыз кылууга тиешелүү тапшырмалар берилген. Жалпысынан бизнести колдоо жагынан алганда мен бул кайрылууда көптөгөн жаңычылыктар бар деп эсептейм.

Президенттин кеңешчиси Ерлан Карин белгилеп өткөндөй, Кайрылуу жалпы коом үчүн алдыдагы мезгилге арналган максаттар менен милдеттерди аныктаган багыт болуп саналат.

ЕРЛАН КАРИН, РК ПРЕЗИДЕНТИНИН КЕҢЕШЧИСИ:

– Кайрылуу – бул коюлган милдеттерди чечүүдө аткаруучу бийлик органдары үчүн иш аракетке чакыруу. Бирок коюлган максатка жетүү үчүн албетте каржылык жана укуктук колдоо керек. Ошондуктан, өкмөт программаны пландаштырууга мүмкүнчүлүк берет. Бул дагы депутаттарга мыйзам долбоорлорун түзүүдө жана талкуулоодо кайрылуудагы айтылгандарды эске алууга мүмкүнчүлүк берет.

Фото: Хабар 24