Казакстандын стратегиялык өнүгүү картасы даярдалды

Казакстандын 2025-жылга чейинки стратегиялык өнүгүү мерчеминин картасы даярдалды. Ушул багытта алдыдагы убакытта өлкө экономикасы болжол менен 4,5-5 пайызга чейин өсөт деп көздөлүп жатат. Бул 2025-жылы адам башына бөлгөндөгү  ИДӨнүн деңгээлин 46 миң 100 АКШ долларына чейин өстүрүүнү камсыз кылат.

ТИМУР СҮЛЕЙМЕНОВ, КР УЛУТТУК ЭКОНОМИКА МИНИСТРИ:

- Ушуга байланыштуу 30 өнүккөн өлкөнүн  катарына кирүү жолундагы өнүгүүнү өлчөө жана коюлган максаттарга жетүү үчүн элдин өмүр сүрүү сапатын  жана экономиканын өнүгүү сапатын көрсөтө турган түйүндүү улуттук индикаторлор көздөлдү. Түйүндүү улуттук  индикаторлор 14 тармакка бөлүнгөн жана эл аралык  рейтингдерди кошо алганда 37 индикаторду камтыйт.

Казакстан экономикасын ар тараптуу кылуунун кыймылдаткыч күчү жеке тармак боло алат. Технологиялык өнүгүү, инновация жана инвестиция ушул тармакка бакытталуусу керек. Азия өнүгүү банкынын жетекчи экономисти Киёши Танигучи ушундай пикирде. Адистин айтымында, колго алынган реформаларды системалуу ишке ашырса, жогорку экономикалык өсүшкө жетүүгө мүмкүнчүлүк жаралат. Бул багытта эл аралык уюм колдоо көрсөтүүгө даяр. Белгилей кетсек, Азия өнүгүү банкы 1994-жылдан бери Казакстандын 5 миллиард АКШ долларынан ашуун суммадагы карызын жана кепилдигин жактырган.

КИЁШИ ТАНИГУЧИ, АЗИЯ ӨНҮГҮҮ БАНКЫНЫН ЖЕТЕКЧИ ЭКОНОМИСТИ:

- Экономикалык өсүштү камсыз кыла турган негизги тармактар инновация менен технологиялык өнүгүү. Ал үчүн мамлекет ушул тармактарга көп инвестиция тартуу үчүн керектүү жагдайларды жасашы керек. Мындай инвестициялар көбүнө сектор тарабынан келет. Бул багытта алардын ишине ыңгайлуу боло тургандай саясат жүргүзүү керек. Айрыкча, далай жылдан бери мунай жана газ тармагына көз каранды болуп келген Казакстан экономикасын ар тараптуу кылуу маанилүү.