Казакстан Экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюму менен өз ара тыгыз карым-катнашта

Казакстан Экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюму менен өз ара тыгыз карым-катнашта. Республикада Уюмдун экономикалык стандарттары жигердүү киргизилүүдө. Бул Казакстандын 30 өнүккөн өлкөнүн катарына кошулуусуна жол ачат. Экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун адистери бир жыл бою өлкө аймактардагы коомдук кеңештердин ишин анализдеп, алардын кызматын жакшыртуу боюнча сунуштарды даярдады. Айтымында, Казакстандагы кеңештер коомдун бардык тармагына бирдей аралашат. Ал бир адамдын бардык маселе боюнча кесипкөй кеңеш берүүсү мүмкүн эмес. Ошондуктан кеңештерди тармак боюнча бөлүштүрүү зарыл, дешет адистер.

ХИЛЛЕ ХИНСБЕРГ, ЭКӨУ СЕРЕПЧИСИ:

- Биз чындыгында  мыйзамдуу түрдө иштеп жаткан мүмкүнчүлүк экенин көрдүк. Ошентсе да, дагы жетилте турган жагдайлары бар. Казакстандагы кеңештердин камтый турган маселелери ар түрдүү. Дүйнөлүк тажрыйбада кеңештер адистештирилүүсү зарыл. Мисалы, ден соолук, укук коргоо маселелери боюнча суроолорду башка кеңештер караштырганы жакшы. Ошол кезде иш эффективдүү болот.

Тармактык мекеменин адистеринин айтымында, серепчилердин сунуштары «Коомдук кеңештер тууралуу» мыйзам долбоорунан жаңы концепциясында эске алынат. Коомдук кеңештер – элдин  мамлекеттик органдар менен өз ара иш-аракеттеринин жаңы үлгүсү. Алар активдүү  жарандын көз карашынын индикатору эле эмес, аны менен катар «ачык өкмөт» калыптандырууда маанилүү роль аткарат. Бүгүнкү күндө Казакстанда коомдун үнүн жеткирүүнү көздөгөн 230га жакын коомдук кеңеш бар. Былтыр алар 9 миңден ашуун нормативдик документке анализ жасашкан.

Казакстан Экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюму менен өз ара тыгыз карым-катнашта. Республикада Уюмдун экономикалык стандарттары жигердүү киргизилүүдө. Бул Казакстандын 30 өнүккөн өлкөнүн катарына кошулуусуна жол ачат. Экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун адистери бир жыл бою өлкө аймактардагы коомдук кеңештердин ишин анализдеп, алардын кызматын жакшыртуу боюнча сунуштарды даярдады. Айтымында, Казакстандагы кеңештер коомдун бардык тармагына бирдей аралашат. Ал бир адамдын бардык маселе боюнча кесипкөй кеңеш берүүсү мүмкүн эмес. Ошондуктан кеңештерди тармак боюнча бөлүштүрүү зарыл, дешет адистер.

ХИЛЛЕ ХИНСБЕРГ, ЭКӨУ СЕРЕПЧИСИ:

- Биз чындыгында  мыйзамдуу түрдө иштеп жаткан мүмкүнчүлүк экенин көрдүк. Ошентсе да, дагы жетилте турган жагдайлары бар. Казакстандагы кеңештердин камтый турган маселелери ар түрдүү. Дүйнөлүк тажрыйбада кеңештер адистештирилүүсү зарыл. Мисалы, ден соолук, укук коргоо маселелери боюнча суроолорду башка кеңештер караштырганы жакшы. Ошол кезде иш эффективдүү болот.

Тармактык мекеменин адистеринин айтымында, серепчилердин сунуштары «Коомдук кеңештер тууралуу» мыйзам долбоорунан жаңы концепциясында эске алынат. Коомдук кеңештер – элдин  мамлекеттик органдар менен өз ара иш-аракеттеринин жаңы үлгүсү. Алар активдүү  жарандын көз карашынын индикатору эле эмес, аны менен катар «ачык өкмөт» калыптандырууда маанилүү роль аткарат. Бүгүнкү күндө Казакстанда коомдун үнүн жеткирүүнү көздөгөн 230га жакын коомдук кеңеш бар. Былтыр алар 9 миңден ашуун нормативдик документке анализ жасашкан.