«АЭФда Казакстандын Президенти белгилеген 5 мегатренд бүткүл дүйнө үчүн актуалдуу»

«АЭФда Казакстандын Президенти белгилеген 5 мегатренд бүткүл дүйнө үчүн актуалдуу»

АЭФда Казакстандын Президенти белгилеген 5 мегатренд бүткүл дүйнө үчүн актуалдуу. «Назарбаев Университетинин» профессору Дэниел Пью дал ушундай ойдо. Анын ою боюнча санариптештирүү, энергетикалык төңкөрүш, планета калкынын санынын өсүшү, урбанизация жана эмгек рыногунун трансформациясы сыяктуу дүйнөлүк чакырыктарга туруштук берүү үчүн билим берүүгө көп маани берүү зарыл. Билим берүү системасындагы реформанын жардамы менен Казакстан бул тармакта бир топ алдыга жылган. Республикада жаштарды окутууну өнүктүрүүгө заманбап ыкмаларды иштеп чыгуу жана материалдык-техникалык камсыздоо жаатына көп маани берилип келет. Мисалы, “Болашак” программасы 13 миң казакстандыкка дүйнөнүн эң алдыңкы университеттеринде билим алуусуна мүмкүнчүлүк түздү. Ошол эле учурда Казакстанда дүйнөлүк стандарттарга төп келген окуу жайлар курулуп жатат.

ДЭНИЕЛ ПЬЮ, «НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТИНИН» ГУМАНИТАРДЫК ЖАНА СОЦИАЛДЫК МЕКТЕБИНИН ДЕКАНЫ:

Менин оюмча Нурсултан Назарбаев жар салган 5 мегатренд эң туура. Алар бардык дүйнө үчүн негиздүү. Билим берүү - бул бардык нерсенин драйвери. Биздин студенттер келечектеги лидерлер. Биз аларды дүйнөлүк заманбап көйгөйлөргө маани берүүгө үйрөтүп жаткандыгыбыз алардын бул чакырыктарды жеңип өтүүсүнө мүмкүндүк берет. Дал ошондуктан билим берүү эң маанилүү деп эсептеймин.