Казакстан элинин Ассамблеясы-улут аралык келишимдин уникалдуу модели

Казакстан элинин Ассамблеясы- улут аралык келишимдин уникалдуу модели. Казакстандык бирикменин түзүлгөнүнөн 6 жыл өткөндөн соң, Казакстан элинин Ассамблеясы 1998-жылы Орусия элинин Ассамблеясынын түзүлүшүнө үлгү болгон. Азыркы тапта 2 бирикменин арасында тыгыз жана эффективдүү иш аракеттер жасалып келет.

СВЕТЛАНА СМИРНОВА, ОРУСИЯ ЭЛДЕРИНИН АССАМБЛЕЯ КЕҢЕШИНИН ТӨРАЙЫМЫ:

 - Казакстан элдеринин Асамблеясы биз үчүн улуу агадай. Себеби биз алардын тажрыйбасына таянып, үлгү алабыз. Казакстан элинин Ассамблеясы аткарып жаткан долбоорлору биз жана мамлекет үчүн  өзгөчө пайдалуу. Казакстан элдеринин Ассамблеясынын аркасында  өлкөдө жашап жаткан ар кайсы улуттун өкүлдөрү бир эненин баласындай бирдикте өмүр сүрүп келишүүдө.

Оруссиялык кесиптештер Казакстан Элдеринин Ассамблеясына жогору баа беришет. Бул бирикменин башында Президент өзү тургандыгы- өлкөдө жашап жаткандарга өзгөчө маани берилеринен кабар берет.

ВЛАДИМИР ЗОРИН, РФ ПРЕЗИДЕНТИНИН АЛДЫНДАГЫ ЭТНОС АРАЛЫК КАРЫМ-КАТТАШТАР ЖӨНҮНДӨГҮ КЕҢЕШТИН МҮЧӨСҮ:

 - Өлкөдө тынчтык, достук, ынтымактык, карым-катташ орногон. Мунун бардыгы-Казакстандын салт-санаасына түздөн-түз байланыштуу. Жана өлкөдөгү саясат менен тажрыйба да анын далили.

НАЗИРЖОН АБДУГАНИЕВ, ОРУСИЯ ЭЛДЕРИНИН АССАМБЛЕЯСЫ АТКАРУУ КОМИТЕТТИНИН ТӨРАГАСЫ:

 - Биз үчүн Казакстандагы кесиптештерибиз менен бирге иш алып баруу чоң сыймык. Себеби сиздер биринчилерден болуп Казакстан элдеринин Ассамблеясын куруп, бизге үлгү болдуңуздар. Эки жактуу өнөктөштүгүбүз арта берсин.

Ассамблеядан бөлөк, Орусияда улуттук саясат менен Мамлекеттик Думанын улуттар комитети жана Улуттар федералдык агенттиги иш алып барат. Бардык үч департамент тең Казакстан элдеринин Ассамблеясы менен ынтымактык туралуу меморандумга кол коюшкан.