«Бакубат коом: он жылдыктын он максаты» программасы: Серепчилердин пикири

«Бакубат коом: он жылдыктын он максаты» программасы: Серепчилердин пикири

Казакстандыктардын жаңы инновациялык урпагын даярдоо – ийгиликтүү мамлекеттин өнүгүшүнүн артыкчылыктарынын бири. Саясатчылар, окумуштуулар жана Казакстандын коомдук ишкерлеринин айтымында, өлкөнүн келечеги жогорку, сапаттуу билим алган жаштардын колунда.

КАЗБЕК КАСКЕНОВ, АКАДЕМИК, ПРОФЕССОР, ФИЛОСОФИЯ ИЛИМДЕРИНИН ДОКТОРУ:

- Сапаттуу билим берүү эң башкы талаптардын бири. Бул тууралуу убагында байыркы грек философу Платон да айтып кеткен. Ушундай шарттарда мамлекет менен партия алдына үзгүлтүксүз, туруктуу билим берүү системасын калыптандырууга милдет коюп жатат, ал эми эң башкысы бардык жаңы технологияларды өздөштүрүп алдыга умтулуу. Бүгүнкү күндө биз санариптештирүү, криптовалюта, блокчейн доорунда өмүр сүрүп жатабыз.

Аны менен катар, серепчилердин айтымында, бүгүнкү күндө жаштар маалыматтык технологиялар тармагында алгылыктуу ийгиликтерге жеткен. Ошентсе да, алар жаңычылыкка умтулушу керек, ал эми мамлекет өз учурунда, жаштардын жаңы коомун калыптандырууга жардам берүүсү керек.

КАЗБЕК КАСКЕНОВ, АКАДЕМИК, ПРОФЕССОР, ФИЛОСОФИЯ ИЛИМДЕРИНИН ДОКТОРУ:

- Биз жаш урпакты үзгүлтүксүз, бардык тармак камтылган билим берүү, эң алгач маалыматтык система аркылуу тарбиялашыбыз керек. Бир кездерде «Нур Отан» партиясы: «Алдыга гана» урааны менен чыккан. Биз жаштардын жан дүйнөсүндө мыкты парадигманы калыптандырышыбыз керек. Билим берүү системасында ушул максаттарды бекем кармануу – маанилүү учурлардын бири деп эсептейм.

Фото: egemen.kz