Астанада латын арибине негизделген IT долбоорлор тааныштырылды

Астанада латын арибине негизделген IT долбоорлор тааныштырылды. Алардын катарында «Qazlatyn.kz» улуттук порталы бар. Интернеттеги баракчада жаңы орфографияга өтүү мезгилдери тууралуу толук маалымат көрсөтүлгөн. Түз жазууга тиешелүү илимий эмгектер менен инновациялык демилгелер да киргизилген. Долбоордун алкагында казак тилиндеги сөздөрдүн сыпаттамасын көрсөтө турган электрондук «Sozdikgor.kz» издөө желеси да ишке кошулду.

РЫМБЕК ИЗГАЛИ, ДОЛБООР АВТОРУ:

- Бул ири портал, анын сөздүк фонду ар дайым толукталып турат. Азыркы тапта бул порталда 300 миңден ашуун сөздүн түшүндүрмөсү жана аудио баяндары бар. Порталдагы сөздөр ар дайым каралып, оңдолуп турат.

«Казак терминологиясынын мазмуну жана түзүлүшү» аттуу электрондук аянт алгач көпчүлүктү латын графикасына ыңгайлашууга багытталган комплекстүү долбоор. Анын алкагында жаңы тамганы үйрөтүүгө арналган «Tilgural» веб-сервиси да интернет мейкиндигине чыкты.

ЕРБОЛ ТИЛЕШОВ, «ТИЛ-КАЗЫНА» УЛУТТУК ИЛИМИЙ-ИЗИЛДӨӨ БОРБОРУНУН БАШКЫ МҮДҮРҮНҮН МИЛДЕТИН АТКАРУУЧУ:

- 2019-жылы негизги мерчем бекитилген орфография эрежесин коомчулукка жеткирүү, үйрөтүү. Элге үйрөтө турган адистерди даярдоо. Ошого байланыштуу билим берүү жана илим министрлиги 9038 адамды тартат. Маданият жана спорт министрлиги биздин тил казына аркылуу 2400 адамды окутат.  Астана шаарында курстар өткөрүлөт.

Мындан башка, жеткинчектердин латын арибин болушунча тез өздөштүрүүсү үчүн 3D форматта атайын мультфильм даярдалган. «Селтең сери» аттуу анимациялык тасма кичинекей көрүүчүлөргө багыт алат. Ушул жаатта балдарга арналган бир катар оюндардын тушоосу кесилди.