“Улуу талаанын жети кыры”: Улуу Жибек жолу

“Улуу талаанын жети кыры”: Улуу Жибек жолу

Улуу Жибек жолу байыркы цивилизациянын эң маанилүү жетишкендиги. Ал Чыгыш менен Батыш өлкөлөрүнүн ортосундагы дипломатиялык кызматтардын орношуна өбөлгө болуп, элдердин экономикалык жана маданий өнүгүшүндө чоң ролду аткарган. Казакстандын аймагындагы Жибек жолунун башаты Кытай чек арасынан башталат. Кытайлык соодагерлер казак талаалары аркылуу батышка жибек, курал-жарак, дары-дармек жана азык-түлүктөрдү алып өтүшкөн. Аталган жол Сайрам, Яссы, Отрар, Тараз сыяктуу байыркы шаарлар аркылуу өткөн. Улуу соода жолунун маанилүүлүгүн Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев өзүнүн “Улуу талаанын жети кыры” аттуу макаласында белгилеп өттү.

РАДИК ТЕМИРГАЛИЕВ, КР БИРИНЧИ ПРЕЗИДЕНТИНИН ФОНДУНУН АЛДЫНДАГЫ ДЭСИНин СЕРЕПЧИСИ:

- Өз макаласында тарыхка көз чаптырган Өлкө башчысы Улуу Жибек жолунун маанилүүлүгүнө өзгөчө токтолуп өттү. Уникалдуу соода кербенинин жалпы адамзат тарыхындагы алган орду өзгөчө болгон. Ушул жол аркылуу эл аралык соода өнүгүп, байыркы Казакстан аймагында мамлекеттер түзүлө баштаган. Алар Жибек жолунун транзиттик кайчы жолуна айланды. Айрыкча ушул аймакта Түрк каганаты бийлик түзгөн кезде Улуу Жибек жолунун түндүк бөлүгү гүлдөгөн. Ушул жерге келген кербендердин катары калыңдаган. Кызуу соода-сатык менен каттам кылымдар боюу үзүлгөн эмес.

Казакстандын аймагын кесип өткөн байыркы эл аралык соода коридору жолдун боюндагы бардык мамлекеттердин экономикасы менен бирге саясий жана маданий байланышын өнүктүрүүгө таасир берген. Айрыкча Борбор Азияда жогорку мааниге ээ болгон.

РАДИК ТЕМИРГАЛИЕВ, КР БИРИНЧИ ПРЕЗИДЕНТИНИН ФОНДУНУН АЛДЫНДАГЫ ДЭСИНин СЕРЕПЧИСИ:

- Казакстан Жибек жолунун ажырагыс тармактарынын бири болду. Өзбекстан, Казакстан сыяктуу аймак өлкөлөрү карым-катнашты ушул аркылуу түзүшкөн. Жалпы Борбор Азия аймагынын экономикасы менен маданияты Жибек жолу менен бирге өнүккөн.

Өлкө башчысынын пикиринде, Евразия мейкиндигинде Түрк элдеринин үстөмдүк кылган кезинде Улуу Жибек жолу өз гүлдөгөн өнүгүү чегине жеткен. Ушундай шарттарда жалпы дүйнөлүк деңгээлде экономика, маданияттын өнүгүшүнө алгылыктуу салым кошкон.