Саймон Гейганнун Казакстандын Президентинин «Улуу талаанын жети кыры» макаласына пикири

Саймон Гейганнун Казакстандын Президентинин «Улуу талаанын жети кыры» макаласына пикири

Мамлекет башчысынын «Улуу талаанын жети кыры» макаласы – Казакстанга карата таптакыр жаңы көз караш. Макала аркылуу казак элинин тарыхын жана маданиятын башка өңүттө билүүгө жана түшүнүүгө болот. Мындай пикирин дүйнөлүк жана англис котормо чеберлеринин бири Саймон Гейган билдирди. Айта кетсек, ал казак прозасындагы Мухтар Ауэзовдун «Аза күткөн сулуу жана башка окуялар», Оралхан Бокеевдин «Киши-бугу» сыяктуу жана башка мыкты чыгармаларды англис тилине которуп чыккан.  

САЙМОН ГЕЙГАН, КОТОРМОЧУ:

– Улуу талаа цивилизациянын өнүгүшүнө олуттуу салым кошкон. Өзгөчө мен жылкычылык жана атчан маданиятка токтолгум келет. Кишинин жылкыны алгачкы колго үйрөтүүсү чындап эле Казакстан аймагында болуп өткөн, бул тууралуу антропологиялык изилдөөлөр күбөлөндүрүп жатат. Балким бул адамзат тарыхынын өнүгүүсү үчүн макромаданиятка салыштырмалуу маанилүү салым болгондур. Биз Казакстанга ар бир жолу бара жатканда өзүбүз үчүн мурда билбеген жаңы нерселерди ачабыз.

Нурсултан Назарбаевдин «Улуу талаанын жети кыры» макаласы – актуалдуулугу менен баалуу. Ал дүйнө жүзү билүүгө тийиш болгон бир катар олуттуу маселелерди козгоду, дейт дүйнөгө белгилүү жазуучу жана журналист Ник Филдинг. Анын айтымында, ааламдык коомчулук талкуулап, пикирин айтып, макаладагы идеяларды алдыга илгерилетиши керек.  

НИК ФИЛДИНГ, ЖАЗУУЧУ:

– Президент өзүнүн макаласында Казакстан түрк дүйнөсүнүн бешиги экенин айтып жатат. Буга карата эч кандай шек жок. Алтай чындыгында бул аймактын так жүрөгүндө жайгашкан. Казакстан айрым өңүттөн алганда бул жагынан белгилүү болгон эмес. Түрк дүйнөсүнүн так ушул Казакстанда жаралышы жөнүндө бардыгы билүүгө тийиш.