«Улуу талаанын жети кыры» макаласы өзбек тилине которулду

«Улуу талаанын жети кыры» макаласы өзбек тилине которулду

Мамлекет башчысынын «Улуу талаанын жети кыры» макаласы өзбек тилине которулду. Аны менен өзбек жазуучусу Янгабай Кучкаров биринчилерден болуп таанышкан. Анын айтымында, иш үстүндө кыйынчылыктар деле болгон жок, анткени автор терең ойлорун жөнөкөй жана түшүнүктүү тилде билдерген. Жазуучу ошондой эле, бул документ бардык түрк тилдүү элдер үчүн баалуу деп эсептейт. Котормочунун пикири боюнча, Казакстан Президентинин демилгеси тарыхты үйрөнүүгө багытталган. Казактардын бабалары улуу талаанын чексиз мейкиндигин жердешкен жана табият менен шайкештикте жашаган. Ал эми «Алтын киши» табылгасы байыркы металлургиянын жогору өнүккөнүн тастыктайт.   

ЯНГАБАЙ КУЧКАРОВ, ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЗУУЧУЛАР БИРИМДИГИНИН МҮЧӨСҮ:

- Макалада элдин өткөнү, бүгүнкүсү жана келечегине чоң көңүл бурулган. Мага Казакстандын Президентинин тарыхка, этнографияга, фольклорго мамилеси жакты. Ал бардыгын ушул мурастар менен сыймыктанууга чакырат. Так ошол казак жеринде жылкы биринчи жолу колго үйрөтүлгөн. Азыркы казактардын бабалары тууралуу айтсак, Гередот дагы өзүнүн эмгектеринде ат жабдыктардагы алтын кооздуктар тууралуу да эскерген. Иссыктан табылган аскер сөлөкөтүндөгү «Алтын киши» буга айныксыз күбө.