«Улуу талаанын жети кыры» украин тилине которулду

«Улуу талаанын жети кыры» украин тилине которулду

Нурсултан Назарбаевдин  «Улуу талаанын жети кыры» аттуу программалык макаласы украин тилине которулду. Которгон - Украина-Казакстан мамилелер институтунун мүдүрү, жазуучу Николай Степаненко. Нурсултан Назарбаев өзүнүн программалык макаласында Казакстан үчүн гана эмес, Украина үчүн да маанилүү темаларды көтөрдү, дейт ал.

НИКОЛАЙ СТЕПАНЕНКО, МАМЛЕКЕТ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕР ИНСТИТУТУНУН МҮДҮРҮ, ЖАЗУУЧУ:

- Өлкө жаштарынын патриоттук сезимдерин күчөткөн иш-чаралар керек. Жаштар өз тарыхын, үрп-адаты менен каада-салттарын даңазалаганы туура. Украинанын  агартуу тармагынын адистери Казакстан башчысынын макаласы ушул өлкөгө да абдан керек деп эсептешет. Ал жерде көтөрүлгөн ар бир тармактын орду салмактуу.

Николай Степаненко Киев студенттеринин алдында «Улуу талаанын жети кыры» аттуу дарсын окууну да көздөп жатат. Аны менен катар, Николай Степаненко – бир катар илимий – таанып билүүчүлүк материалдын жана Казакстан тууралуу онго жакын эмгектин автору.