Маңгыстау облусунда 5 байыркы жер алдындагы мечит менен 20 кудук табылды

Маңгыстау облусунда 5 байыркы жер алдындагы мечит менен 20 кудук табылды

Маңгыстау облусунда 5 байыркы жер алдындагы мечит менен 20 кудук табылды. Аймак тарыхчылары ушундай олжого тарыхый-маданий объекттерди изилдөөгө багытталган комплекстүү экспедициянын алгачкы мезгилинде ээ болушту. 19-кылымга тиешелүү жер алдындагы мечиттер Маңгыстау менен Түпкараган райондорунун аймагынан табылган. Ал эми, кудуктар эсепке алынып, аймактагы кудуктар картасына кирет. 19-кылымдын 20–жылдары аймакта 4 миң 168 кудук болгон. Экспедиция жумушуна алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдөн 40 окумуштуу катышты. Алар археологиялык эстеликтерди изилдеп, этнографиялык маалыматтарды чогултушту.

МАРАТ ӨТЕСИНОВ, МАҢГЫСТАУ МАМЛЕКЕТТИК ТАРЫХЫЙ–МАДАНИЙ ФОНДУНУН МҮДҮРҮНҮН ОРУН БАСАРЫ:

- Ушуга чейин биринчи жана тогузунчу кылымдардын аралыгындагы Маңгыстау аймагына тиешелүү бир дагы маалымат катталган эмес. Аймакка жасалган экспедициянын аркасында байыркы тарыхтын жаңы барактары ачылып жатат. Көптөгөн эстеликтер табылууда.