“Улуу талаанын жети кыры”: Технология менен инновация

“Улуу талаанын жети кыры”: Технология менен инновация

Технологиялар менен инновациялардын баары талаада пайда болгон. Бара-бара бүткүл дүйнөгө тараган. Улуу талаа менен байыркы маданияттын маанилүүлүгүн өз макаласында Казакстандын Президенти белгилеп өттү. Мурастын маани-маңызына илимий ассоциациянын өкүлдөрү да токтолуп жатышат. Окумуштуулардын айтымында, тарыхый өнүгүүнүн өткөнү менен келечегин миң жылдыктарды талдоонун аркасында көрүүгө болот. Байыркы изилдөөлөр жана заманбап ыкмалардын жардамы менен коомдун материалдык жана руханий маданияты өнүгөт, дешет алар.

ВИКТОР ЗАЙБЕРТ, КАЗАК УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИНИН АРХЕОЛОГИЯ ЖАНА ТАЛАА ЦИВИЛИЗАЦИЯСЫ ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨ ИНСТИТУТУНУН МҮДҮРҮ:

- Президент бир жагынан илимдин жетишкендиктери менен коомубуздун өнүгүшүн белгилеп өттү. Анткени коомубуз жаңы милдеттерди кабыл алууга даяр. Экинчиден, биздин өлкөбүздүн келечеги тууралуу философиялык ойлорун айтты. Талаа жөн гана коридор болгон эмес, ал жаңычылыктарды алып келген. Бул тууралуу XVIII-XX кылымдарда айтылган. Жылкынын колго үйрөтүлгөнү да белгилүү.

Серепчилердин пикиринде, Нурсултан Назарбаевдин «Улуу талаанын жети кыры» аттуу макаласы буга чейинки президенттин программаларынын уландысы катары каралат.