Өлкө башчысынын “Улуу талаанын жети кыры” аттуу макаласына серепчилердин пикири

Өлкө башчысынын “Улуу талаанын жети кыры” аттуу макаласына серепчилердин пикири

Мамлекет башчысынын макаласы – бүгүнкү күндө Казакстанда эң көп талкууланып жаткан темалардын бири. Өлкө Президентинин алдыга койгон тапшырмалары өзөктүү жана өз убагында көтөрүлдү. Аны менен катар  серепчилердин айтымында, бул келечек үчүн мыкты пайдубал. Президент  басылмада жети жылдык «Архив-2025» программасын түзүүнү сунуштады. Ал казакстандык жана чет өлкөлүк архивдерде, антикалык доордон азыркы заман менен аяктала турган негизги изилдөөлөрдү камтышы мүмкүн.  Мындан сыткары, «Улуу талаанын Улуу инсандары» таанып-билүүчүлүк сериялын түзүү, таратуу боюнча иш-аракеттерди системалаштыруу жана күчөтүү керектигин белгилеп өттү.

УЛЫКБЕК ЕСДАУЛЕТ, КР ЖАЗУУЧУЛАР БИРИКМЕСИНИН ТӨРАГАСЫ:

- Бул жерде биздин фольклордун миң жылдыгы деген багыт бар. Бул ири долбоор. Мурда “Бабалар сөзү” аттуу жүз томдук серия жарыкка чыкчу. Эми аталган китепти толуктап, кайрадан басып чыгарабыз. Фольклордук маалыматтарды чогултуу үчүн ар кандай экспедицияларды өткөрүүнү көздөп жатабыз. Андан кийин изилдөөчүлөр, адабиятчылар, акындар жана жазуучулар “Улуу таалаа инсандары” аттуу энциклопедиялык китептерди түзүп чыгышат.

Өлкө башчысы өз макаласында белгилеп өткөн долбоорлор “Руханий жаңыруу” программасынын уландысы катары кароону баса белгиледи.

ТАЛГАТ КАЛИЕВ, САЯСАТ ТААНУУЧУ:

- Президенттин макаласы “Руханий жаңыруу” программасынын уландысы. Ушинтип, биздин урпагыбыздын өткөнү менен келечегинин шайкештик байланышы бар бирдиктүү тизме түзүлүүдө. Тарых ар бир улут үчүн маанилүү, анткени бул ар бир элди улутка айландыра турган күч. Керек болсо, Конституцияда да «жалпы тарыхый тагдыр менен бириктирилген» адамдар бар.

Серепчилердин айтымында, казакстандыктарды маанилүү жумуштар күтүп жатат. Ата-бабалардын кылымдык мурасын келечек урпак үчүн эле эмес, азыркы замандагы санариптик цивилизацияда жеткиликтүү жана өзөктүү кылууга болот.