Өлкө башчысынын “Улуу талаанын жети кыры” аттуу макаласына серепчилердин пикири

Өлкө башчысынын “Улуу талаанын жети кыры” аттуу макаласына серепчилердин пикири

Казакстандын тарыхы – Улуу талаа тарыхынын бир бөлүгү. Бул Нурсултан  Назарбаевдин «Улуу талаанын жети кыры» аттуу макаласынын башкы лейтмотиви. Мамлекет башчысынын көрсөткөн бардык багыттарынын маанилүүлүгү жогору. «Нур Отан» партиясынын  төрагасынын биринчи орун басары Маулен Ашимбаевдин айтымында, алар өткөн урпактын көрүнүктүү жетишкендиктерин көрүүгө, ошондой эле Казакстандын дүйнөлүк тарыхтагы ролун объективдүү түшүнүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бул археология, чөлкөм таануу, туризм, кино жана башка тармактардагы жаңы долбоорлорду ишке ашыруу алкагында мүмкүн болот.

МАУЛЕН АШИМБАЕВ, «НУР ОТАН» ПАРТИЯСЫНЫН ТӨРАГАСЫНЫН БИРИНЧИ ОРУН БАСАРЫ:

- Биз өзүбүздүн чыгуу тегибизди, тарыхыбызды жакындан таанып-билүүнүн аркасында азыркы заманбап дүйнөдөгү ордубузду жакшы түшүнөбүз. Биз ата-бабабыздын, казак элинин этногенези кандай пайда болгонун, биздин өлкөдө жашап жаткан этникалык уруулардын этногенезин таанып билебиз. Биз чындыгында ушул мамлекеттердин урпактары, дүйнөлүк маданиятты, дүйнөлүк цивилизацияны калыптандырууда чоң роль аткарган көрүнүктүү улуттардын урпагыбыз.

Казакстан стратегиялык изилдөөлөр институтунун мүдүрүнүн орун басары Санат Көшкимбаевдин айтымында, Өлкө башчысынын башкы максаты – азыркы убакытта илимде бар тарыхый маалыматтардын шыктандыра турган багыттарын таба билүү.

САНАТ КӨШКИМБАЕВ, КАЗАКСТАН СТРАТЕГИЯЛЫК ИЗИЛДӨӨЛӨР ИНСТИТУТУНУН МҮДҮРҮНҮН ОРУН БАСАРЫ:

Президенттин макаласындагы эң негизгиси – тарыхый позитивизм экенине көңүл буруш керек. Ар бир мезгилдин артында жаркын келечекке багыт алган улуттун кызыкчылыгы турат. Мына ошондуктан Президентибиз тарыхый кызыкчылыкты өнүктүрүү аркылуу улуттук аң-сезимди жаңыртууну көздөйт. Башкача айтканда, биз өткөнүбүз менен келечегибизди байланыштырып отуруп, ушундай улуу талаанын урпактары экенибизди сыймыктануу менен карманышыбыз керек.

Белгилей кетсек, Өлкө башчысы жогоруда аталган долбоорлорду «Руханий жаңыруу» программасынын уландысы катары караштырылышы керек деп белгилеп өттү. Ал эми жалпы улуттук программанын жаңы курама бөлүктөрү ата-бабалардын кылымдар бою сакталган мурастарын санариптик цивилизация шарттарында түшүнүктүү жана колдонууга ыңгайлуу кылат.