Президенттин кайрылуусу: Экологияны жакшыртуу

«Жашыл» технологияларды киргизүү менен алектенген Казакстандагы ишканалардын чыгашалары кайтарылат. Экологиялык уюмдар ассоциациясында белгиленип өткөндөй, мындай ыкма компанияларды курчаган чөйрөгө тийгизген жагымсыз таасирди азайтууга өбөлгө түзөт.  Демек, бул компаниялар атайын тазартуучу түзмөктөрдү орнотот. Бул үчүн аларга компенсациялык төлөөлөр берилет. Мындай норма жаңы экологиялык кодекске кириши мүмкүн. Серепчилер Экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмуна мүчө өлкөлөрдүн эл аралык стандарттарын эске алышкан. Алардын айтымында, жаңычылдык Казакстандын атаандаштыкка туруктуу 30 өлкөнүн катарына киришин жакындатат.

АЙГҮЛ СОЛОВЬЕВА, «ЭКОЛОГИЯЛЫК УЮМДАР АССОЦИАЦИЯСЫНЫН»  БАШКАРМАЛЫК ТӨРАЙЫМЫ:

- Аларды шыктандырып туруу маанилүү. Ошондуктан кодексте бул ресурстарды максаттуу пайдалануу каралган. Бизде төлөмдүн 4 түрү бар. Экөө республикалык, экөө жергиликтүү деңгээлге арналган. Экологиялык төлөмдөр  статистика боюнча жыйналган. Бирок, алардын 0,03%дан  40%га чейинки көлөмү гана табиятты коргоого багытталат. Бул албетте өтө аз. Ошондуктан жаңы кодексте максаттуу багыттоону киргизүү көздөлүп жатат. Президент бул ишти системалаштырып, алда канча эффективдүү иш-чараларды жасоо керектиги тууралуу айткан.  Бул багыттагы жумуш колго алынат деген ойдомун. Алдыдагы убакытта өз натыйжасын берет.

Жаңы экологиялык кодекс 2020-жылы күчүнө кирет. Экология маселеси – өлкөнүн өнүгүшүнүн басымдуу багыттарынын бири. Казакстан элине жылдык кайрылуусунда Өлкө башчысы экологиялык акыбалды жакшыртууну баса белгилеп өткөн. Зыяндуу чыгындылар, жер менен абанын жагдайы, калдыктарды жоюу маселелери да алардын катарында. Президент ачык онлайн түрдө жеткиликтүү экологиялык мониторинг системасын өнүктүрүүнү тапшырды. Серепчилердин айтымында, кайрылуу курчаган чөйрөнү коргоо ишине жаңы түрткү берет. Анын аркасында «жашыл» экономика өнүгөт.

АЙГҮЛ СОЛОВЬЕВА, «ЭКОЛОГИЯЛЫК УЮМДАР АССОЦИАЦИСЫНЫН»  БАШКАРМАЛЫК ТӨРАЙЫМЫ:

- Биз бул тармакта кандай багытты тандаарыбызды чечишибиз керек. Кайрылууда Президент экологиялык мыйзамды кайра караштыруу керектигине маани  берген. Башкача айтканда, жаңы нормалар колдонулушу керек. Мындан башка, үзгүлтүсүз жеткиликтүү технологияларды киргизишибиз зарыл. Бул үчүн бизде эл аралык жашыл технологиялар борбору түзүлгөн. Ал «жашыл» экономикага өтүү концепциясын ишке ашырат. Мунун баары бул тармакты өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Акырындык менен жаңы технологиялар киргизилип, курчаган чөйрөгө тийип жаткан кооптуу  таасир азаят.

Экологиялык компонентти өнүктүрүү жана инновациялык ыкманы колдонуу өлкөнү жаңыртууда маанилүү ролго ээ болот, дешет серепчилер. Бул Президенттин кайрылуусунда белгиленген.