Президенттин кайрылуусу: Серепчинин пикири

Билим, илим жана саламаттыкты сактоо тармактарына бөлүнө турган мамлекеттик каржылоо көлөмүн Ички дүң өнүмүнүн 10 пайыздык деңгээлине жеткирүү. Казакстан Президентинин өз кайрылуусунда өлкө өкмөтүнүн алдына ушундай милдет коюлду. Бул – алдыдагы беш жылдын ичинде ишке ашышы керек. Ушундай шарттарда, адам капиталын өнүктүрүүгө басым берилип, атаандаштыкка жөндөмдүү экономика түзүүгө көңүл бурулат.

ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ, АЙМАКТЫК МАСЕЛЕЛЕР ИНСТИТУТУНУН БАШКЫ МҮДҮРҮ:

- Ушуга чейин өмүр сүрүү деңгээлин назардан сыртта калтырбай, өнөр жай, унаа, банктар жана экономиканын башка да тармактарын жакшыртууга басым берилип келди. Ал эми азыркы тапта экономиканын өнүгүү деңгээлин дагы бир маанилүү тепкичке жогорулатууга мүмкүнчүлүк берилип жатат, ал – керектөөчүнүн маанилүүлүгүн жогорулатуу. Бул гуманитардык, коомдук жактан алып караганда өтө жакшы өзгөрүш.

Британиялык «Independent Power Corporation» компаниясынын башкы аткаруучу мүдүрү Питер Эрл да Өлкө Башчысынын кайрылуусуна тиешелүү өз пикирин билдирди. Ал «Бизнестин жол картасы» программасы менен чийки эмес зат секторуна бөлүнө турган түз инвестиция фондун түзүү идеясын өзгөчө белгилеп өттү.

ПИТЕР ЭРЛ, «INDEPENDENT POWER CORPORATION» КОРПОРАЦИЯСЫНЫН БАШКЫ АТКАРУУЧУ МҮДҮРҮ:

- Менимче, кайрылуу президенттин акыркы 10 жылда жүргүзүп келе жаткан саясаты менен толук айкалышат. Менин айтып жатканым – «Бизнестин жол картасы» программасы. Назарбаев экономиканын жигердүү өсүшүн өбөлгөлөө үчүн программаны 2025-жылга чейин улантмакчы. Менин оюмча, бул өтө маанилүү. Ал ошондой эле Чийки эмес зат тармагына бөлүнө турган түз инвестиция фондун түзүү маселесин караштыруу керектигин айтты. Фонд ыргактуу долбоорлорду ишке ашыруу үчүн чет өлкөлүк инвесторлор менен биргелешип инвестиция салуу эрежелери боюнча иштейт. Бул абдан мыкты идея деп ойлом. Британиялык өкмөт ушундай демилгени колдойт деп толук ишенем.