Президенттин кайрылуусу: Серепчилердин пикири

Казакстан Президентинин кайрылуусу – бул жеке эле маанилүү тарыхый документ эмес, ал биринчи кезекте өлкөнүн туруктуу жана жигердүү өнүгүү жолундагы так кадамдар. Мажилистин Төрагасы Нурлан Нигматулиндин айтымында, Нурсултан Назарбаевдин кайрылуусу өлкөнүн бардык органдар, компаниялары жана ар бир казакстандык үй-бүлө үчүн эң маанилүү.

НУРЛАН НИГМАТУЛИН, КР ПАРЛАМЕНТ МАЖИЛИСИНИН ТӨРАГАСЫ:

- Өлкө президентинин Кайрылуусу Нурсултан Назарбаев алгач көз карандысыздыкты алган жылдардан баштап аныктаган өнүгүү багытынын так уландысы. Биринчи кезекте кайсы убакыт болбосун, коомдун мүмкүнчүлүктөрүн арттырууга басым берилип келет. Бул Кайрылуу жашоо сапатын жогорулатуунун ааламдык стратегиясын тааныштырат. Бул кеңири аймакты камтыган тарыхый документтин дал ушул тапта, дүйнөдө геосаясий жана экономикалык акыбал түйүнү чечилбей турганда кабыл алуу биз үчүн чоң чечим болду. Аталган чечим аркылуу Өлкө башчысы өлкөнү жаңы өнүгүү деңгээлине көтөрүп, элди бир максатка бириктире турган өзүнүн көрөгөчтүгүн, тарыхый эрдигин көрсөттү.

Президенттин Кайрылуусунун дагы бир маанилүү жагы чакан жана орто бизнести колдоого басымдуулук берүү болду. Мамлекет башчысы «Бизнестин Жол картасы» программасынын маанилүүлүгүн эскертип өттү. Казакстан Дүйнөлүк банктын бизнес жүргүзүү тууралуу рейтингинде 190 өлкөнүн ичинде 36-орунга ээ болду. Мажилис депутаты Азам Перуашев ага көптөгөн ишкерлер «Бизнестин Жол картасы» программасынын узартууга түрткү берүүгө бир нече жолу өтүнмө бергенин айтат.   

АЗАТ ПЕРУАШЕВ, КР ПАРЛАМЕНТ МАЖИЛИСИНИН ДЕПУТАТЫ:

– Өзүбүздү азык-түлүк өндүрүштөрү менен камсыз кылуу үчүн өтө көп инвестиция, кубаттуу технология керек эмес, бул жөнөкөй, жеңил экономика. Ошондуктан ал Өкмөткө ички рынок үчүн жапырт керектөө товарларын өндүрүүгө колдоо көрсөтүүнү тапшырды. Бул өтө маанилүү иш, себеби, ар бир шаарда тигүү фабрикалары, азык-түлүк чыгара турган чакан жана орто ишканалар бар.