Казак тилинин латын арибиндеги нускасы өлкө аймагында сыноодон өткөрүлүүдө

Казак тилинин латын арибиндеги нускасы өлкө аймагында сыноодон өткөрүлүүдө. Кызылордодо 500дөй мамлекеттик жана аскер кызматкери казактын жаңы ариби боюнча тест тапшырышты. Жазма жана сурамжылоо түрүндөгү сынак натыйжасы менен аныкталган маалыматтар жазуу эрежелеринин жалпы элдик колдонууга ээ нускасын даярдоого таасирин тийгизет. Ошондой эле, казак тилдүү коом арасында латын арибине тиешелүү пайда болгон маселелер чогултулат. Аталган сынакта төл жана чет өлкөлүк сөздөрдүн жазуу үлгүлөрү талкууланды.  

ЕРБОЛ ТИЛЕШОВ, «ТИЛ-КАЗЫНА» УЛУТТУК-ПРАКТИКАЛЫК БОРБОРУНУН АТКАРУУЧУ МҮДҮРҮ:

- Орфографиялык, орфоэпиялык сөздүкдөрдү даярдоо жана башка да иштер аткарыла баштады. 2019-жылы нөлүнчү класстар Казакстанда ушул жаңы арип окуу куралы менен окушат. Ал эми 2020-жылы 1-класстар окуй башташат. Бул окуу системасындагы ири бурулуштарга даярдык десек болот. 

Казак тилинде латын ариби менен жазып үйрөнүүнүн пилоттук долбооруна катышууга Чыгыш Казакстан облусунун тургундары да мүмкүнчүлүк алышты. Буга чейин жумушчу топ Өскемен шаарында болсо, андан соң лингивисттер семейликтер менен жолугушту. Адистер шаар тургундарына пилоттук долбоордун өзгөчөлүктөрүн баяндап беришти. Тапшырмалар берилип, жаңы эреже менен жакындан тааныштырышты.

БАКЫТГҮЛ ЫСКАКОВА, ФИЛОЛОГИЯ ИЛИМДЕРИНИН КАНДИДАТЫ:

- Бардык жыйынтыктар кайра иштелип чыгат. Андан соң мониторинг жүргүзүлөт. Казак тилинин латын арибинде жазуу эрежелерин иштеп чыгууда элдин пикири да эске алынат.

Тилдерди өнүктүрүү жана коомдук-саясий иштер комититетинин демилгеси менен колго алынган иш-чара республиканын бардык аймактарында өткөрүлүп жатат. Мындай сынактар калың элге латын арибине ыңгайлашуусуна өз таасирин тийгизет, дешет уюштуруучулар.