Regional Focus. 10.06.2019

- Казакстандын инвестициялык тартымдуулугу – чет өлкөлүк ишкерлердин пикири;

- Транспорт өндүрүшү;

- Кыргызстан сүт азыктарын ЕАЭБ өлкөлөрүнө экспорттоодо;

- Табияттын кучагында эс алгандардын саны өсүүдө;

- Жаштардын ишмердүүлүгүн өрчүтүү;

- Казакстандын мектептерин өнүктүрүү;

- Казак тилин үйрөнүүгө куштар орусиялык бала;

- «Улуу Талаа палитрасы»