Regional Focus. 6.05.2019

- Казакстандын инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү;

- Төрт өлкөнү бириктирген темир жол;

- Өзбекстан темир жолдору Иран портторуна чейин созулат;

- Казакстандык картина «Ак илбирс» VIII улуттук кинопремиясын жеңип алды;

- «Казакстандын 100 жаңы ысымы»;

- Металл өндүрүү – казактын байыртадан келе жаткан кесиби;

- Жапондук студент дипломдук ишин  Казакстанда жактайт;

- Боз үйдүн жасалгаларын жасаган уз;

- “Мастерге тартуу” концерти.