Regional Focus. 01.05.2019

- Бугу айынын бири Элдердин достук күнү;

- Ырыс алды ынтымак;

- Бир нече тилди өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүк бар;

- «Бабалар изи менен» Азербайжанда;

- «Астана Балет» театры «Өткөнгө саякат» балетинин дүйнөлүк премьерасын сунуштайт;

- Курак куроо искусствосу.