Regional Focus. 25.03.2019

- Украинанын көрүнүктүү саясатчылары: Нурсултан Назарбаевдин чечими өлкө үчүн мыкты үлгү болуп калат;

- Казакстан-Иран кызматташтыгы;

- Казакстан ири эл аралык унаалык коридорго айланууда;

- Токой корун көбөйтүүдө инновациялык ыкмалар колдонулууда;

- Борбор Азия өлкөлөрүнүн кызматташтыгы жогорулайт;

- Өзбекстандагы Казакстан жылы;

- Казакстанда байыркы ДНК үлгүлөрү изилденет;

- Тарыхый инсандар тууралуу китептер жарык көрдү;

- «Турандот» операсынын жаңы үндөрү.