Regional Focus. 08.01.2019

 - Казакстандагы инвестициялык тартымдуулук

-  Экспорттук дараметти жогорулатуу

 - АӨК санариптештирүү

 - IT-технологиялар тармагын өнүктүрүү

 - Борбордук Азиядагы жаңылыктарга саресеп салу

 - Борбор Азия менен байланыштарды колдоо боюнча Ассоциациясы

 - Түркестан маданий жана руханий туризмдин ири  объектине айланат

 - Орусиянын Астрахан облысында казактын домбурасына болгон кызыгуу артууда

 - «Улуу талаанын жети кыры»: Зергерлик өнөр

 - Алтын адамдын калдыктары кайра жерге көмүлөт