Regional Focus. 26.10.2018

 - Казакстанга тартылган чет өлкөлүк инвестиция көлөмү 15,4 пайызга өстү

 - «Астана-1» маалыматтык системасы: Электрондук декларация

 - Автоунаа өндүрүшүнүн өнүгүшү

 - Кыргызстан: Эл аралык талаптарга жооп берген өндүрүш экспорту

 - Төө сүтүн иштетүү

 - Чыгыш Казакстан облусунда күн электр станциясы салынууда

 - Ааламдагы казак адабияты

 - Казакстан эл аралык «World Travel Show» туристтик көргөзмөсүнө катышты

 - Кийиз басуу салты

-  «World Press Photo-2018» көргөзмөсү