Regional Focus. 04.10.2018

 - Казактан-Кытай: Товар жүгүртүү көлөмү 18 миллиард долларга жетти

-  «Нур жолу» өткөрүү пункту ачылды

 - Сырдарыя суусунун сапатын көзөмөлдөө

 - Казакстан-Өзбекстан: Аймак аралык кызматташтык

 - Павлодар облусундагы агро өнөр жай комплексин санариптештирүү

 - Чет өлкөлүк студенттер Казакстандагы ЖОЖдорду тандайт

 - Казакстан: Туризмдин өнүгүүсү

-  «Абылай хандын кара жолу» экспедициясы аяктады

 - Қуурчактар театрынын чыгармачылыгы