Regional Focus. 17.09.2018

 - Казакстандын ИДП 8 айдын кортундусу боюнча 3,8% түзөт

-  Казакстан жана Кытай арасындагы товар жүгүртүү 30 пайызга өстү

-  Альтернативалык энергетиканы өнүктүрүү

 - 2023-жылга карай Казакстандын ИДПсында туризмдин үлүшү 8 пайызга жетиши мүмкүн

 - Тажикстан: Археологдордун укумуштудай ачылышы

 - Шахрисабз шаарында алгачкы эл аралык Маком форуму өттү

 - «Казакстандын 100 жаңы ысымы» долбоорунун II мезгилинде жаштарга басымдуулук берилет

 - III-Эл аралык конгресс окуулары

 - Алматыда Чакан архитектуралык формалардын фестивалы өттү

 - «Астана Балет» театры Миланда өнөр көрсөтүштү