Regional Focus. 04.09.2018

- Казакстан менен Кытай кызматташтыгы

- Модернизация ийгилиги

Эл башынын беш демилгеси: Газдаштыруу​

- Бал аарычылык өнүгүүдө

- Борбор Азия өлкөлөрүндөгү экологиялык долбоорлор

- Казакстандык билимге болгон сураныч

- Аэрокосмос мектебиндеги такшалма

- Магжандын ырлары азербайжан тилинде

- Туулган жерди таануу

- «Руханий жаңыруу» долбоорлору