Regional Focus. 28.08.2018

- Казакстандын инвестициялык тартымдуулугу

- Каспий Конвенциясы: Жаңы мүмкүнчүлүктөр

- Осетр балык түрүн коргоо

- Казакстанда жашыл экономиканын өнүгүшү

- Айыл чарбачылыгындагы жаңы технологиялар

- Кыргызстандын экспорттук мүмкүнчүлүктөрү

- Көчмөндөр оюндарына даярдык

- «Армия-2018» эл аралык форуму

- Улуттук суусундук 

- Тайвань сүрөтчүлөрүнүн көргөзмөсү