Regional Focus. 10.08.2018

- «Хабар» Агенттиги менен KBS ортосундагы байланыш

 - EXPO долбоорлору иш жүзүндө

 - БКОнун 103 чарбачылыгы күн булактарынан кубат ала турган курулмаларды орнотушкан

-  Сугарылуучу дыйканчылык аянттары кеңейүүдө

 - Жаңы туристтик багыттар: Түркистан облусу

 - Казакстан – чет өлкөлүк журналисттердин көзү менен

 - Астанада Акмола салгылашуусунун 180 жылдыгына карай илимий-таанып билүүчүлүк конференциясы өттү

 - Кыргызстанда байыркы жоокердин мүрзөсү табылды

-  Биринчи жолу Астанада уюштурулган Борбор Азия бий фестивалы жыйынтыкталды

-  Казакстандык өнөрпоздор «Фриндж» фестивалында

 - Астанада «Тамыз» заманбап көргөзмөсү ачылды

-  Истаравшан кол өнөрчүлүк борбору