Regional Focus. 08.08.2018

 - Тарыхый-маданий мурастар толукталды

 - Сыр жээгинде чарбачылыктар күн панелдерин пайдаланууга өтө баштады

-  11 жаштагы кичинекей жомокчунун алгачкы китеби жарык көрдү

- Казак тилинин латын арибиндеги нускасы өлкө аймагында сыноодон өткөрүлүүдө

 - Өзбекстан казак инвесторлору менен тыгыз иштешүүгө даяр

 - Казакстан ЕАЭБ агро секторунун өнүгүшү боюнча алдыга чыкты

 - Жамбыл облусунун маданият күндөрү

-  Казакстанда органикалык дыйканчылык өнүгүүдө

 - Костанай облусунунда 5 ири инвестициялык долбоор ишке ашырылып жатат