Regional Focus. 09.07.2018

 - АЭКБнын укуктук системасы

 - Казакстан-Кытай: кызматташтыктын жаңы белеси

-  Аймактардын инвестициялык тартымдуулугу

 - Астана Hub мүмкүнчүлүктөрү

 - Кыргызстан: Тоо туризми

-  «Евразия» кинофестивалы: Борбор Азиянын кино рыногу

-  «Жашыл басма сөз» сынагы

 - Карагандылык студент текстти латын арибине которуп бере турган атайын программа ойлоп тапкан

 - Кызылордо облусунда байыркы доордун кылычы табылды

 - Азербайжанда «Жибек жолу» эл аралык музыкалык фестивалы өттү