Regional Focus. 04.07.2018

-  Казакстандын антитеррордук коалиция куруу демилгеси

 - «Astana Finance Days» эл аралык каржы конференциясы

 - «Астана» ЭКБ ЕАЭБ үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат

 - Н.Назарбаевдин Улуттук валюта эсеп алмашуу демилгеси

 - Казак-өзбек маданий байланыштары

 - 2023-жылга чейин Казакстан жаңы жасалма спутник учурат

 - Айыл чарбасын инновациялоо

 - Казакстан-Азербайжан: ЖОЖ аралык кызматташтык

-  Француз өнөрүн таануу

 - «Астана – кыял шаары» көргөзмөсү

 - Астанада ІІІ эл аралык салттуу бий фестивалы өттү

 - Инвестициялык  олуттуу жетишкендик