Regional Focus. 29.06.2018

 - АЭКБ: Каржы хабы

 - Кыргызстан-Кытай: кызматташтыктын жаңы вектору

 - Санариптик технологиялардын адамдык капиталды өнүктүрүүдөгү таасири

 - Актөбөдө медициналык текшерүүлөр дабагерлерге электрондук форматта жеткиликтүү

 - Алматынын туристтик келечеги

 - Акмолалык археологдор аймакта мурда кездешпеген баалуу экспонаттарды табышты

 - «Алтын адам» Азербайжан элинде

 - Астрахань шаарында «Астана – Улуу талаанын бермети» фото көргөзмөсү өттү

 - «Алматы-Астана: Маданий көпүрө» көргөзмөсү

 - Маргилан жибеги